1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Метод мониторингу спектру в когнітивних радиомережах на основі використання інформаційного критерія Акайке

Метод мониторингу спектру в когнітивних радиомережах на основі використання інформаційного критерія Акайке

І.І. Сопронюк, В.П. Лисечко, О.О. Ухова
Анотації на мовах:

У статті досліджується метод аналізу спектру на основі інформаційного критерію та вагових коефіцієнтів Акайке. Наведено основні вимоги та структуру моніторингу спектру у когнітивних мережах, а також побудовано спрощену модель системи когнітивного радіо. Представлено узагальнений алгоритм запропонованого методу.
Ключові слова: когнітивне радіо, аналіз спектру, білий шум, Релеєвські завмирання, затінювання, функціональні характеристики приймача