1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Кодування зображення з перетворенням на основі моментів рака́

Кодування зображення з перетворенням на основі моментів рака́

А.В. Статкус
Анотації на мовах:

Дискретні ортогональні моменти є потужним засобом опису ознак форми зображень у додатках розпізнання образів та аналізу зображень. У даній статті розглядається нова множина дискретних ортогональних моментів, що базуються на зважених дискретних поліномах Рака́. Сукупність цих моментів породжує лінійне унітарне перетворення зображення, що в статті отримує назву перетворення Рака́. Завдяки унітарності воно задовольняє вимогам до перетворень щодо придатності до стиснення зображень. Обговорюються декотрі властивості поліномів Рака́ та результати експериментальних досліджень інформаційних можливостей перетворення Рака́ як засобу кодування зображень в порівнянні з традиційними перетвореннями з точки зору ступеня стиснення, якості відновлення, перешкодостійкості та обчислювальної ефективності.
Ключові слова: стиснення зображень, кодування з перетворенням, якість відновлення, перешкодостійкість