1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Метод автоматичного порівняння математичних моделей фізичного об'єкту в комп'ютерній навчаючій програмі

Метод автоматичного порівняння математичних моделей фізичного об'єкту в комп'ютерній навчаючій програмі

А.Г. Чухрай, С.І. Педан
Анотації на мовах:


Анотация: Описано розробку методу автоматичного порівняння математичних моделей фізичного об'єкту на прикладі інерційної машинки. Вибір періоду дискретизації порівняння вихідних даних математичних моделей здійснений шляхом аналізу їхніх спектральних характеристик. Описано процес одержання спектральних характеристик шляхом застосування методів дискретного перетворення Фур'є. Тестування розробленого методу показало його високу ефективність при забезпеченні роботи комп'ютерної навчаючої програми й можливість застосування методу для широкого кола технічних задач.


Ключові слова: комп'ютерна навчаюча програма, внутрішній цикл, компонент компетенції, математична модель, дискретне перетворення Фур'є, спектральна характеристика