1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Аналіз методів протидії порушенню ліцензійного захисту настільного програмного забезпечення

Аналіз методів протидії порушенню ліцензійного захисту настільного програмного забезпечення

А.С. Гордієнко, Д.Е. Ситніков
Анотації на мовах:

Розглянуто різні способи обходу ліцензійного захисту настільного програмного забезпечення, запропоновані методи та конкретні практичні рекомендації щодо протидії злому захисту. Досліджено окремі уразливості і причини їх виникнення. Отримані результати можуть бути використані при побудові нових або вдосконалення існуючих систем захисту програмних продуктів, а також при виборі готових захисних програмних рішень.
Ключові слова: настільне програмне забезпечення, умовне безкоштовне програмне забезпечення, ліцензійний захист, захист програмного забезпечення, комп'ютерне піратство