1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Оценка объектов интеллектуальной собственности сравнительным (рыночным) методом

Оценка объектов интеллектуальной собственности сравнительным (рыночным) методом

О.Б. Нікітюк, А.І. Куртов, А.І. Потіхенский, С.Ю. Поляков, Г.А. Зміївський
Анотації на мовах:

Розглянутий порівняльний (ринковий) метод оцінки об’єктів інтелектуальної власності, приведені розрахунки ціни ліцензії на базі роялті і паушального платежу.
Ключові слова: об’єкти інтелектуальної власності, нематеріальні активи, метод оцінки вартості