1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Про побудову базової алгебро-логічної моделі утворення прислівників російської мови

Про побудову базової алгебро-логічної моделі утворення прислівників російської мови

С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, Д.О. Поляков, Л.Г. Петрова
Анотації на мовах:

У роботі пропонується словотворча модель прислівників російської мови, заснована на основних п'яти мотивуючих частинах мови: прикметниках, дієприкметниках, іменниках, чисельниках, дієсловах. Запропонована модель будувалася шляхом формалізації існуючих правил російської мови словоутворення прислівників від мотивуючих слів різних частин мови за допомогою алгебри скінченних предикатів.
Ключові слова: алгебра, предикат, моделі мови, семантика, граматика, прислівник, сенс тексту