1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Управління функцією розподілу випадкової величини

Управління функцією розподілу випадкової величини

В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:

Запропоновано поняття управління функцією розподілу випадкової величини. Показано, що керуюча дія, яка впливає на параметри функції розподілу, повинна бути пропорційна еластичності функції розподілу випадкової величини по параметрах-математичному сподіванню і середньоквадратичному відхиленню. Отримані вирази еластичності для законів розподілу мінімального значення, гіперболічного косинуса, нормального розподілу.
Ключові слова: функція еластичності, розподіл мінімального значення, розподіл гіперболічного косинуса, нормальний розподіл