1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БОРТОВОГО ОБЧИСЛЮВАЧА ЗКР. ЧАСТИНА 2. АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЕДЕННЯ ЗКР НА ЕТАПІ ІНЕРЦІАЛЬНА УПРАВЛІННЯ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БОРТОВОГО ОБЧИСЛЮВАЧА ЗКР. ЧАСТИНА 2. АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЕДЕННЯ ЗКР НА ЕТАПІ ІНЕРЦІАЛЬНА УПРАВЛІННЯ

А.Б. Скорик, О.В. Гаврентюк, О.А. Скорик, О.М. Доска
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання побудови математичної моделі функціонування бортового обчислювача ЗКР з комбінованим наведенням (інерціальне з радіокорекцією + напівактивне самонаведення). Наводяться основні математичні співвідношення та алгоритми вироблення команд наведення ЗКР при реалізації інерціального управління з радіокорекцією. Аналізуються особливості управління ракетою при реалізації "командно-інерціального методу наведення".
Ключові слова: модифікований метод пропорційного наведення, бортовий обчислювач, командно-інерціальний метод наведення, матриця направляючих косинусів, радіокорекція