1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Компромісна модель даних у сервіс-орієнтованій інформаційній системі

Компромісна модель даних у сервіс-орієнтованій інформаційній системі

М.В. Євланов, В.А. Никитюк
Анотації на мовах:

Розглядається задача розробки моделі, що заснована на математичному апараті комбінаторної топології, який дозволяє виявити у просторі даних окремі слабко залежні друг від друга структури даних, досліджувати процеси взаємодії окремих структур даних. Запропонована модель може бути реалізована в рамках розроблюваної інформаційної технології інтеграції даних в сервіс-орієнтованих інформаційних системах.
Ключові слова: сервіс, інформаційна технологія, сервіс-орієнтована архітектура, інтеграція інформаційних систем, комбінаторна топологія, симплекс