1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Метод побудови узагальненої оцінки якості початкового кода програмного забезпечення

Метод побудови узагальненої оцінки якості початкового кода програмного забезпечення

О.В. Ліпанов
Анотації на мовах:

У статті розглядається новий підхід до отримання узагальненої оцінки якості початкового кода програмного забезпечення (ПО) з використанням метрик. У роботі приводиться аналіз і модифікація метрик початкового кода ПО для набуття їх нормованого значення в інтервалі [0, 1]. Переклад метрик в метричний простір дозволяє розглядати їх як деяку групу, в якій є певні зв'язки і чинники взаємного впливу метрик один на одного. Аналіз такого простору метрик дозволяє говорити про заходи близькості, аналіз збіжності або розбіжності метричних груп. Це дозволяє отримати комплексну оцінку якості початкового кода на підставі групи метрик, а не однієї конкретної метрики. Інтегральна оцінка початкового кода дозволяє здійснювати швидкий контроль напряму розвитку початкового кода.
Ключові слова: метрики початкового кода, єдність, зчеплення, нестабільність, відносна єдність, асоціація між класами, абстрактність, нормування метрик, експертна система аналізу початкового кода