1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Оцінка параметрів нелінійної динамічної моделі гетерогенної мережі

Оцінка параметрів нелінійної динамічної моделі гетерогенної мережі

О.О. Можаєв, В.Є. Кузьменко, М.О. Можаєв, С.М. Порошин
Анотації на мовах:

В статті запропонований новий методу оцінки параметрів нелінійного зашумленого сигналу (солітона) за спостереженнями за проміжки часу багато менші, ніж характерний часовий масштаб солітона. Проведені аналітичні дослідження визначення погрішності цього методу оцінки. Пропонований алгоритм може бути легко автоматизований і тим самим застосований до визначення і відновлення як сигналів, так і інших стохастичних процесів.
Ключові слова: солітон, гетерогенна мережа, нелінійна динаміка, оцінки параметрів стохастичних процесів