1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. МЕТОД ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX

МЕТОД ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX

А.С. Мохаммад, Ю.Ю. Завизіступ, А.А. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз особливостей процесу хендоверу в сучасних бездротових та рухомих мережах, а також факторів, що впливають на такий процес. Запропоновано метод, що дозволяє рухомим вузлам з рівним або близьким співвідношенням сигнал-шум перемикатися на менш завантажену базову станцію, що дозволяє останній ініціювати процес хендоверу, для більш рівномірного розподілу навантаження від рухомих вузлів між сусідніми базовими станціями.


Ключові слова: протокол, бездротова мережа, базова станція, навантаження, пропускная спроможність, хендовер, переміщення