1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Синтез логічної схеми реляційної бази даних з виявленої множини функціональних залежностей

Синтез логічної схеми реляційної бази даних з виявленої множини функціональних залежностей

В.О. Радченко, Ю.А. Мальков, А.С. Балюк, Ю.С. Горпиненко
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті розглядається спосіб проектування логічної схеми реляційної бази даних на основі існуючої РБД. Вхідними даними для методу є інформація, що зберігається у вихідній БД. Застосовуючи метод виявлення функціональних залежностей з набору даних, що містяться у БД, набуває можливості відновити взаємозв’язки між даними, що накладаються предметною областю. Ці взаємозв’язки представляють собою обмеження цілісності у РБД. Отримані залежності є вхідними даними для ланцюга алгоритмів, що представляють метод синтезу логічної схеми. Кінцевим результатом є логічна схема БД у третій нормальній формі.


Ключові слова: логічна схема, функціональна залежність, предметна область, обмеження цілісності, метод синтезу, третя нормальна форма