1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Модифікований метод предикативного кодування для стиснення графічної інформації

Модифікований метод предикативного кодування для стиснення графічної інформації

С.Г. Удовенко, А.А. Шамраєв, О.О. Шамраєва, С.Д. Лук’яненко
Анотації на мовах:

Удосконалено алгоритм стиснення зображень без втрат та реалізовано на мові С++ для стиснення bmp-файлів. Результати тестування показали перевагу модифікованого алгоритму над існуючими аналогами за ступенем стиснення при порівнянній швидкості стиснення.
Ключові слова: стиснення зображень, bmp, предиктивний метод кодування, міжканальна декорреляція, коректування знаку помилки