1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Визначення імовірності застосування оператора мутації в генетичному алгоритмі синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі

Визначення імовірності застосування оператора мутації в генетичному алгоритмі синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі

Є.В. Шубін
Анотації на мовах:

У даній роботі здійснено пошук оптимального значення імовірності застосування оператора мутації у генетичному алгоритмі синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі. Пошук ґрунтується на статистичних даних використання генетичного алгоритму. Отримані результати дозволили скоротити час синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі за критерієм мінімальної вартості.
Ключові слова: генетичний алгоритм. телекомунікаційна мережа, імовірність мутації