1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Моделювання життєвого циклу мультипроекта розробки складної технічної системи

Моделювання життєвого циклу мультипроекта розробки складної технічної системи

Ю.М. Толкунова
Анотації на мовах:


Анотация: Сформульовані особливості життєвого циклу (ЖЦ) розробки складних технічних систем (СТС), а також ряд якостей моделі ЖЦ мультипроекту розробки таких систем. Проведено аналіз існуючих моделей ЖЦ проектів розробки СТС, відмічені достоїнства та недоліки. Розроблена гвинтова модель ЖЦ мультипроектів розробки СТС, а також ілюстративна гвинтова модель ЖЦ програми розробки СТС.


Ключові слова: проект, мультипроект, програма, складна технічна система, життєвий цикл проекту, спіралевидна модель життєвого циклу, гвинтова модель життєвого циклу