1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Дослідження сервіс-орієнтованих моделей бізнес-процесів

Дослідження сервіс-орієнтованих моделей бізнес-процесів

С.Ф. Чалий, Д.О. Волошин, О.П. Курочка
Анотації на мовах:

У статті розглянута проблема інтеграції web-сервісів і бізнес процесів. Адаптована модель бізнес-процесів зі змінною структурою для використання процесного підходу в сервіс-орієнтованому середовищі. Запропоновано підхід до реалізації даної моделі засобами BPEL.
Ключові слова: моделювання бізнес-процесів, web-сервіс, сервіс-орієнтована модель