1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Ризик аналіз множинних відмов в інфраструктурах

Ризик аналіз множинних відмов в інфраструктурах

Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:

В статті показано, що проблема забезпечення безпеки критичної інфраструктури повинна бути вирішена комплексно для усіх її рівнів, з використанням єдиного підходу. Проведено класифікацію множинних відмов в критичних інфраструктурах. Приведено основні причини множинних відмов та фактори зв’язності, які обумовлюють вразливість систем до одної причини. Запропоновані принципи ризик-аналізу множинних відмов в інфраструктурах.
Ключові слова: безпека, множинні відмови, причина, зв’язуючи фактори