1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Створення електронної бібліотеки в рамках дистанційного навчання студентів за напрямом 6.050803 "Акустотехніка"

Створення електронної бібліотеки в рамках дистанційного навчання студентів за напрямом 6.050803 "Акустотехніка"

В.В. Усик, А.М. Астапов
Анотації на мовах:

Робота присвячена розгляду принципів створення електронної бібліотеки з метою використання її в системі дистанційної освіти, в тому числі для заочної форми навчання студентів за напрямом підготовки 6.050803 "Акустотехніка". У статті розглянуті основні методологічні принципи побудови електронної бібліотеки, розглянуто питання організації контролю знань та перевірки виконаних робіт.
Ключові слова: дистанційна освіта, заочна форма навчання, електронна бібліотека, електронний підручник