1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Оцінка та чисельне подання результатів багатовимірних вимірювань – деякі проблеми

Оцінка та чисельне подання результатів багатовимірних вимірювань – деякі проблеми

З.Л. Варша, В.В. Ежела
Анотації на мовах:

Надано короткий огляд деяких проблем, що виникають у правильному числовому виразі і оцінці результатів непрямих багатопараметричних вимірювань. Наведено теоретичні основи визначення оцінок величин, невизначеності і коефіцієнтів кореляції непрямо отриманих декількох вимірюваних величин, які обробляються за даними одночасно виміряної множини змінних. Використовується алгебра випадкових векторів. Числовий приклад ілюструє лінійне перетворення двох змінних і типи неправильно оцінених результатів, які можуть бути отримані при округленні. Запропоновано модернізація прикладу GUM Н.2 і рівняння невизначеності для нелінійних функцій. Це доводить, що кореляційна матриця даних фундаментальних фізичних констант 2010 року, рекомендованих CODATA, має не мізерно малі негативні власні значення. Ця робота є результатом міждисциплінарного співробітництва метролога і фізика-ядерника.
Ключові слова: невизначеність, непрямі вимірювання, мультивимірювані величини, корельовано дані