1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Оцінка рівня якості діяльності професійних учасників фондового ринку

Оцінка рівня якості діяльності професійних учасників фондового ринку

Г.М. Бакуліна, О.Ю. Денисенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведений аналіз сучасного стану вітчизняного фондового ринку цінних паперів. Запропоновані показники якості та методика оцінки рівня якості діяльності професійних учасників фондового ринку. Проведено експериментальне оцінювання рівня якості на прикладі фондового ринку м. Севастополь. Також виділені найбільш значущі показники якості. Порівнюючи отриману експериментальну оцінку з базовою можна визначити існуючий рівень якості діяльності кожного професійного учасника та чи існує резерв для його підвищення. Застосування запропонованої методики дозволить оцінити існуючий рівень якості і розробити пропозиції по його подальшому підвищенню.


Ключові слова: фондовий ринок, рівень якості, оцінка рівня якості, експертний метод кваліметрії