1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Дослідження і аналіз показників якості підготовки екіпажів кораблів до боротьби за живучість

Дослідження і аналіз показників якості підготовки екіпажів кораблів до боротьби за живучість

М.М. Стригунова, В.М. Цвєтков
Анотації на мовах:

У статті проведений причинно-наслідковий аналіз якості процесу підготовки особового складу до боротьби за живучість і виявлені показники якості підготовки екіпажів кораблів до боротьби за живучість. Розроблена класифікація показників процесу підготовки особового складу до боротьби за живучість.
Ключові слова: показники якості, процес підготовки екіпажів кораблів до боротьби за живучість