1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Тестові методи підвищення точності вимірювальних перетворювачів систем у робочих режимах

Тестові методи підвищення точності вимірювальних перетворювачів систем у робочих режимах

С.І. Кондрашов, Т.В. Чуніхіна, І.В. Григоренко
Анотації на мовах:

Тестовий контроль є єдиним можливим методом для вирішення задачі бездемонтажного контролю точності і корекції похибок вимірювальних перетворювачів. У статті розглянуто ієрархічну структуру системи контролю і керування. Показано, що задача підвищення точності системи вирішується введенням системи “метрологічного спостерігача” на першому та другому рівнях, який забезпечує необхідну точність за рахунок використання методів тестового контролю первинних вимірювальних перетворювачів у робочих режимах без демонтажа та зупинення системи.
Ключові слова: тестовий контроль, вимірювальний перетворювач, точність, статика, динаміка, теорія нечітких множин