1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Методика завдання та коригування міжповірочних інтервалів вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів

Методика завдання та коригування міжповірочних інтервалів вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів

М.О. Крюков
Анотації на мовах:

У статті запропоновано методики завдання та коригування міжповірочних інтервалів вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп'ютерів. Методика завдання первинного міжповірочного інтервалу увазі, що при експлуатації вимірювальної системи з цифровою обробкою сигналів на основі промислового комп'ютера необхідно задавати такий міжповірочний інтервал, при якому досягається максимум функції залежності коефіцієнта готовності вимірювальної системи від значення міжповірочного інтервалу. Методика коригування міжповірочного інтервалу заснована на прогнозуванні зміни значення інструментальної похибки в часі.
Ключові слова: вимірювальна система, цифрова обробка сигналів, промисловий комп'ютер, повірка, міжповірочний інтервал