1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Метрологічний контроль: калібрування засобів вимірювальної техніки

Метрологічний контроль: калібрування засобів вимірювальної техніки

О.Є. Малецька
Анотації на мовах:

В статті аналізуються різні визначення поняття «калібрування», які застосовуються на міжнародному та національному рівнях, наведені рекомендації щодо застосування в Україні різних підходів до організації та проведення калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), як одного із видів метрологічного контролю.
Ключові слова: калібрування, калібрувальна лабораторія, метрологічний контроль, метрологічні характеристики, національний метрологічний інститут, невизначеність вимірювань, засіб вимірювальної техніки