1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОНІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КОЛИВАЛЬНОГО ТИПУ

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОНІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КОЛИВАЛЬНОГО ТИПУ

М.П. Сергієнко
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано розширення сфери застосування методу найменших квадратів Проні для ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки, що описуються динамічними ланками коливального типу. Досліджено похибки цього методу за різних умов проведення вимірювального експерименту, на підставі чого розроблено рекомендації з оптимізації вибору кількості дискретних відліків. Досліджено вплив часу вимірювання перехідної характеристики на методичну похибку запропонованого методу. Розглянуті переваги та недоліки цього методу.
Ключові слова: засіб вимірювальної техніки, перехідна характеристика, ідентифікація, метод Проні, метод найменших квадратів, похибка методу