1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Час повірки (калібрування) цифрових омметрів

Час повірки (калібрування) цифрових омметрів

О.О. Волков, І.П. Захаров, А.М. Лапченко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто модель передачі розміру одиниці опору під час повірки (калібруванні) цифрових омметрів на постійному струмі, описано процедуру оцінювання невизначеності вимірювань, наводиться бюджет невизначеності. Обговорюються різниця оцінювання невизначеності вимірювань під час повірки та кілібрування цифрових омметрів. Описано приклад оцінювання невизначеності вимірювань під час повірки резистомату за допомогою еталонної катушки опору.


Ключові слова: цифровий омметр, катушка опору, повірка, калібрування, невизначеність вимірювання, бюджет невизначеності