1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Точковий метод вимірювання параметрів і просторової конфігурації зовнішнього магнітного поля об'єкта

Точковий метод вимірювання параметрів і просторової конфігурації зовнішнього магнітного поля об'єкта

О.В. Дегтярьов
Анотації на мовах:

У результаті дослідження на основі моделювання зовнішнього магнітного поля джерела у вигляді ексцентричного магнітного моменту запропонований точковий магнітометричний метод вимірювання параметрів і просторової конфігурації магнітного поля, заснований на визначенні його дипольних, квадрупольних і октупольних магнітних моментів. Метод заснований на вимірюванні компонентів напруженості поля в трьох точках простору з певними координатами й визначенні за результатами вимірювань дипольних, квадрупольних і октупольних магнітних моментів.
Ключові слова: напруженість магнітного поля, точковий магнітометричний метод, дипольний магнітний момент, квадрупольний магнітний момент, октупольний магнітний момент