1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Підходи до розрахунку невизначеностей результатів клінічних випробувань

Підходи до розрахунку невизначеностей результатів клінічних випробувань

В.Є. Доброва, Є.С. Колісник
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі проведено аналіз особливостей оцінки невизначеності результатів клінічних випробувань. Розглянуті причини і джерела їх виникнення, та проведена класифікація видів невизначеностей. Запропоновані підходи до оцінки невизначеностей при умові наявності великого числа кількісних і якісних параметрів. Виділені можливості реалізації процедури менеджменту невизначеностей для запланованих у клінічних дослідженнях лабораторних і клінічних вимірювань. Враховані особливості розрахунку невизначеності порядкових величин.


Ключові слова: невизначеність вимірювань, клінічні випробування, кількісні оцінки, якісні властивості, порядкові величини, шкали вимірювань