1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. ВИМІРЮВАННЯ АНІЗОТРОПІЇ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ РІДКИХ КРИСТАЛІВ НА НВЧ МЕТОДОМ ЧАСТОТНОЇ МОДУЛЯЦІЇ

ВИМІРЮВАННЯ АНІЗОТРОПІЇ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ РІДКИХ КРИСТАЛІВ НА НВЧ МЕТОДОМ ЧАСТОТНОЇ МОДУЛЯЦІЇ

М.П. Кухтiн, А.I. Кочержин, Л.Н. Лiсецкий, Э.I. Черняков
Анотації на мовах:

Розглядається спосіб визначення анізотропії діелектричної проникності нематичних рідких кристалів (НРК) по вимірюванню малих змін резонансної частоти та добротності НВЧ резонатора навантаженого НРК, методом частотної модуляції. Метод заснований на аналізі спектра огинаючої сигналу з резонатора при частотній модуляції генератора по гармонічному закону з девіацією частоти порядку полоси пропускання резонатора. Наведені результати вимірювання анізотропії діелектричної проникності НРК класу 5-СВ за допомогою циліндричного резонатора 3-см діапазону з коливаннями Е101 від постійного магнітного поля.
Ключові слова: анізотропія діелектричної проникності, нематичний рідкий кристал, НВЧ-резонатор, частотна модуляція, магнітне поле