1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Визначення осьового переміщення чутливого елементу турбінних перетворювачів витрати з врівноваженим ротором

Визначення осьового переміщення чутливого елементу турбінних перетворювачів витрати з врівноваженим ротором

А.В. Писарець, І.В. Коробко
Анотації на мовах:

У статті наведена стисла класифікація методів зменшення тертя в опорах чутливого елементу турбінних перетворювачів витрати. Проаналізовані можливості подальшого застосування вказаних методів. Розглянуто особливості математичної моделі турбінного перетворювача витрати з врівноваженим чутливим елементом. Описанта методика визначення осьового переміщення чутливого елементу на підґрунті поєднання гідравлічного розрахунку первинного перетворювача та рівнянь руху чутливого елементу.
Ключові слова: турбінний перетворювач витрати, врівноважений ротор, математична модель, осьове переміщення чутливого елементу