1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Портальні монітори: створення, розробка нормативної документації та їх роль у забезпеченні безпеки населення

Портальні монітори: створення, розробка нормативної документації та їх роль у забезпеченні безпеки населення

О.Е. Богомолова, Б.В. Гриньов, О.І. Іванов, В.Р. Любинський, Н.І. Молчанова.
Анотації на мовах:


Анотация: Найбільш ефективним засобом боротьби з радіаційним тероризмом і ненавмисним радіаційним забрудненням є радіаційний контроль. Радіаційний контроль дозволяє захистити людей від впливу радіації, обумовленої як природним радіаційним фоном, так і можливими протиправними діями. Портальні монітори є одним з основних засобів радіаційного контролю. Ці монітори дають змогу знаходити радіоактивні матеріали, призначені для нелегального перевезення, відокремлюючи їх від природних і медичних ізотопів. Водночас із створенням портальних моніторів проходить і розробка їх нормативної документації. Гармонізація і введення у дію в Україні стандартів на портальні монітори дасть змогу випускати їх на рівні міжнародних стандартів і підвищити надійність отримуваних результатів за їх використання.


Ключові слова: радіаційний контроль, портальний монітор, нейтронне випромінення, гамма-випромінення, радіоактивний матеріал