1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(96)'2011
  5. Ультрафіолетове випромінювання в медицині. проблеми використання

Ультрафіолетове випромінювання в медицині. проблеми використання

Л.В. Демиденко, О.К. Єремеєва
Анотації на мовах:


Анотация: Використання ультрафіолетового (УФ) випромінювання займає особливе місце в медицині. Враховуючи важливість проблеми коректного вимірювання УФ-випромінювання, фахівці ДП "Кримстандартметрологія" і ННЦ "Інститут метрології" провели спільну роботу по розробці методики якісного і кількісного вимірювання для засобів медичного призначен- ня. У цій роботі були розраховані спеціальні поправки для урахування спектральних похибок, які мають вирішальне значення для якості цих вимірювань. Використання розробленої методики і поправок для вимірювань в неіонізуючий області УФ-випромінювання дозволяють суттєво скоротити процес вимірювань, а також значно спростити його. Так, якщо ра- ніше такі вимірювання були на рівні наукової роботи, то тепер їх може виконувати оператор, який має відповідний рівень підготовки. Таким чином, удосконалення, які отримані в процесі проведеної роботи, сприяють поширенню вимірювань в галузі ультрафіолету, внаслідок чого і лікування, і засмага, і знезараження стануть більш безпечними і якісними.


Ключові слова: ультрафіолетове випромінювання, вимірювання