1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(3)'2005
  5. Швидкий алгоритм формування транформанти дискретного перетворення Хартлі

Швидкий алгоритм формування транформанти дискретного перетворення Хартлі

І.В. Рубан, М.М. Колмиков, С.В. Дуденко
Анотації на мовах:

Наведено швидкий алгоритм формування трансформанти дискретного перетворення Хартлі. Проведена порівняльна оцінка даного алгоритму по відношенню до «класичного».