1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(97)'2011
  5. Аналіз однорідних груп за станом корпоративного управління

Аналіз однорідних груп за станом корпоративного управління

А.А. Гаврилова
Анотації на мовах:


Анотация: Обґрунтовано необхідність використання інформаційної технології STATISTICA 8 для проведення аналізу стану корпоративного управління підприємств з державним пакетом акцій. Проведено кластерний аналіз сукупності, яка досліджується, з використанням неієрархічного алгоритму К-середніх. Надано інтерпретацію отриманих результатів, зроблені висновки щодо взаємозв'язку показників корпоративного управління з наявністю та якістю виконання нормативних положень та станом організаційної структури підприємств.


Ключові слова: рівень корпоративного управління, Data Mining, кластеризація, ієрархічне дерево, метод Ксередніх, метод двувхідного об'єднання, внутрішньокласова дисперсія, євклидова відстань, критерії кластеризації, показники корпоративного управління