1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(97)'2011
  5. Оптимізація планування виробництва нафтопродуктів з використанням алгоритму диференціальної еволюції

Оптимізація планування виробництва нафтопродуктів з використанням алгоритму диференціальної еволюції

Л.А. Гардашова, Н.І. Гасанова, Ф.M. Агаєв
Анотації на мовах:

У цій статті розглядається підхід до багатокритерійного завдання оптимізації планування виробництва нафтопродуктів з використанням алгоритму диференціальної еволюції. Як об'єкт дослідження запропонована нечітка багатокритерійна лінійна модель для випуску нафтопродуктів. Стаття складається з наступних частин: введення, постановки завдання, описи запропонованого методу, застосованого для вирішення реального завдання нафтопереробного виробництва. Результати застосування запропонованого методу для вирішення даному завданню демонструють його перевага в порівнянні з іншими методами проведення багатокритерійної оптимізації.
Ключові слова: нечітке багатоцільове ухвалення рішень, оптимізація планування виробництва нафтопродуктів, диференціальна оптимізація, нечітке моделювання