1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(97)'2011
  5. Особливості побудови інформаційних систем технічного обліку енергоресурсів підприємства

Особливості побудови інформаційних систем технічного обліку енергоресурсів підприємства

Саіф К. Мухамед
Анотації на мовах:

У статті розглядаються особливості побудови спеціалізованих інформаційних систем (СІС) підприємства. Запропонована загальна схема технічної структури СІС для технічного обліку технологічних енергоресурсів підприємства. Розглянуті базові інформаційні мережі, які можуть бути основою технічної реалізації СІС, а також фактори, що впливають на вибір комплексу технічних засобів для реалізації СІС. Запропоновано класифікацію СІС технічного обліку енергоресурсів підприємства з точки зору реалізації технічної структури системи.
Ключові слова: спеціалізована інформаційна система, енергоресурси, технічний облік, класифікація