1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 1(5)'2006
  5. Features of application of the spaces systems of supervision for the early warning about the air attack

Features of application of the spaces systems of supervision for the early warning about the air attack

D. Golkin, V. Prisyagniy, V. Varakuta, G. Hudov, I. Butko, V. Konovalov
Annotations languages:


Description: The features of application of the spaces systems of supervision are examined for the decision of task of the early warning about the air attack.


Reference:
 Holkin, D.V., Prysiazhnyi, V.I., Varakuta, V.P., Khudov, H.V., Butko, I.M. and Konovalov, V.M. (2006), “Osoblyvosti zastosuvannia kosmichnykh system sposterezhennia dlia rannoho poperedzhennia pro povitrianyi napad”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(5), pp. 36-40.