1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(97)'2011
  5. Про деякі аспекти діяльності тьютора в системі дистанційної освіти

Про деякі аспекти діяльності тьютора в системі дистанційної освіти

М.В. Костікова, І.В. Скрипіна
Анотації на мовах:

У статті розглянуті основні види робіт тьютора і деякі проблеми пов'язані з його професійною діяльністю. Відзначено роль викладача в дистанційній освіті. Узагальнений досвід викладачів кафедри інформатики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) по використовуванню СДН Moodle. Матеріал розрахований на вчителів, викладачів, методистів і технічних фахівців, що займаються упровадженням електронних технологій в різні форми навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, Мудл, тьютор, ключова фігура, інтерактивне взаємодія