1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(97)'2011
  5. Оптимізація зв'язків між критеріями оцінки якості мультимедійних видань

Оптимізація зв'язків між критеріями оцінки якості мультимедійних видань

В.В. Браткевич
Анотації на мовах:

В статті розглядається задача вибору найістотніших зв'язків між критеріями оцінки якості мультимедійних видань. Обґрунтовується алгоритм розрахунку вагових коефіцієнтів дуг початкового для оптимізації графа, що якнайповніші враховує специфіку наочної області. Пропонується модифікована в порівнянні з відомою методика процедури оптимізації, що дозволяє візуально безпосередньо на графі здійснювати пошук оптимальних зв'язків.
Ключові слова: мультимедійне видання, оцінка, ваговий коефіцієнт, якість, оптимізація, зв'язок