1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(5)'2006
  5. Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень

Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень

В.К. Волосюк, Д.П. Жеребятьєв, О.І. Кравченко, О.В. Ксендзук
УДК 621.396.962:629.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Отримані алгоритми оптимальної і квазіоптимальної обробки сигналів, відбитих від просторово-протяжних об'єктів. Розглянуто необхідні операції з обробки сигналів, їх послідовність і фізичний зміст. Представлена структурна схема системи селекції просторово-протяжних об'єктів на фоні білого шуму і визначення їх місцезнаходження.


Бібліографічний опис для цитування:
Волосюк В.К., Жеребятьєв Д.П., Кравченко О.І., Ксендзук О.В. Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень. Системи озброєння і військова техніка. 2006. № 1(5). С. 88-94.