1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(5)'2006
  5. Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень

Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень

В.К. Волосюк, Д.П. Жеребятьєв, О.І. Кравченко, О.В. Ксендзук
УДК 621.396.962:629.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Отримані алгоритми оптимальної і квазіоптимальної обробки сигналів, відбитих від просторово-протяжних об'єктів. Розглянуто необхідні операції з обробки сигналів, їх послідовність і фізичний зміст. Представлена структурна схема системи селекції просторово-протяжних об'єктів на фоні білого шуму і визначення їх місцезнаходження.


Бібліографічний опис для цитування:
Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень / В.К. Волосюк, Д.П. Жеребятьєв, О.І. Кравченко, О.В. Ксендзук  // Системи озброєння і військова техніка. – 2006. – № 1(5). – С. 88-94.