1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Модально-векторна теорія формальних інтелектуальних систем. Основні визначення

Модально-векторна теорія формальних інтелектуальних систем. Основні визначення

Ю.В. Паржин
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі запропоновано формальний підхід до побудови інтелектуальних систем, що здатні вирішувати задачі "сильного" інтелекту. Дані системи будуються з універсальних модулів, які функціонують по єдиному алгоритму без використання математичних процедур перетворення інформації. В основі побудови та функціонування модулів лежить принцип формування вектору значень (мод) визначених характеристик образу, що розпізнається, з його наступним імплікаційним відображенням в крапку (детектор) зони, яка знаходиться на вищому рівні ієрархії модулів. В роботі наведено опис структури та функціонування модулю, а також основні визначення теорії, що пропонується.


Ключові слова: штучний інтелект, формальна система, розпізнавання образів, модально-векторна теорія