1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Покомпонентне розпізнавання символів тексту на основі нечіткого представлення

Покомпонентне розпізнавання символів тексту на основі нечіткого представлення

А.О. Каргін, О.Є. П’ятикоп
Анотації на мовах:

У статті розглядається етап ідентифікації символу на основі зіставлення отриманого набору ключових вузлів з описом прототипу з бази даних. Формування вузлів ґрунтується на нечітких моделях клітин первинної зорової кори. Вводяться математичні описи моделі прототипу-символу, моделі символу і нечіткої ступені схожості. Наводяться результати експериментів.
Ключові слова: обробка зображення, зорова система, розпізнавання, символ, модель, вузли, нечітка ступінь схожості