1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Облік похибки квантування під час оцінювання невизначеності результатів вимірювань з багаторазовими спостереженнями

Облік похибки квантування під час оцінювання невизначеності результатів вимірювань з багаторазовими спостереженнями

С.В. Водотика, І.П. Захаров
Анотації на мовах:

Розглянуто особливості оцінювання невизначеності результатів багаторазових спостережень з урахуванням похибки відліку засобів вимірювальної техніки. Розглянуто випадки одноразових і багаторазових вимірювань. На основі проведеного чисельного експерименту запропоновані методики оцінювання стандартної невизначеності типу А з урахуванням похибки квантування.
Ключові слова: похибка квантування, невизначеність вимірювань, вимірювання з багаторазовими спостереженнями