1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Робастне оцінювання точностних характеристик результатів спостережень

Робастне оцінювання точностних характеристик результатів спостережень

Є.Т. Володарський, Д.А. Палянічко
Анотації на мовах:

Наводиться робастний метод обробки експериментальних даних при обмеженому об'ємі вибірки, стійкий до так званих, аномальних результатів. Використання даного підходу дозволяє на підставі повної інформації, отриманої при проведенні дослідження, отримувати статистично надійні і достовірні результати. Наводиться числовий приклад застосування робастного методу.
Ключові слова: викид, аномальне значення, медіана, робастне середнє, інтерквартільний розмах, СКВ, коректуючий коефіцієнт