1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Моделювання перехідних процесів в електрохемілюмінесцентному сенсорі з модифікованим електродом

Моделювання перехідних процесів в електрохемілюмінесцентному сенсорі з модифікованим електродом

Ю.Т. Жолудов
Анотації на мовах:

Робота присвячена математичному моделюванню процесів в об’ємі електрохемілюмінесцентного сенсора з робочим електродом, що модифікований тонкими функціональними плівками. Отримана динаміка зміни концентрації реагентів в об’ємі чарунки сенсора, встановлено вплив міжелектродної відстані на кінетику перехідних процесів у відгуку сенсора. Результати чисельного моделювання дозволяють проводити багатофакторну оптимізацію конструкції такого типу аналітичних пристроїв.
Ключові слова: хемилюминесценция, що електрогенерується, сенсор, моделювання