1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Синтез інверсних граничних схем для реалізації в неалгебраїчних декодерах коригувальних кодів

Синтез інверсних граничних схем для реалізації в неалгебраїчних декодерах коригувальних кодів

Л.Б. Макаров, О.М. Бітченко, Г.Ф. Коняхін, М.О. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається синтез інверсних граничних схем у базисі арифметичних суматорів і можливості застосування їх у деяких простих неалгебраїчних декодерах канальних кодів. Зокрема, показана ефективність застосування граничних схем як логічні блоки перевірки синдромів у декодерах з виловлюванням помилок.


Ключові слова: граничні схеми, декодери коригувальних кодів, синдром, декодер Меггита з виловом помилок, логічний блок перевірки ковзних синдромів, просторово-тимчасова діаграма