1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Метод вимірювання декількох фізичних величин одним мономорфним п’єзокерамічним перетворювачем

Метод вимірювання декількох фізичних величин одним мономорфним п’єзокерамічним перетворювачем

М.П. Мусієнко, А.М. Коваленко
Анотації на мовах:

У роботі описаний розроблений метод вимірювання декількох фізичних одним мономорфним п’єзокерамічним перетворювачем. Запропонована попередня обробка вимірювальної інформації, що здійснюється за допомогою DSP процесора розташованого з серією додаткових мікродатчиків на п’єзоелементі, дозволяє зменшити вплив дестабілізуючих факторів на процес вимірювання. Приведені результати математичного моделювання і експериментального дослідження. Отримані результати дозволяють розробляти полівимірювальні системи на основі одного мономорфного п’єзокерамічного перетворювача.
Ключові слова: мономорфний п’єзокерамічний перетворювач, зворотне дискретне перетворення Фур'є, процесорна обробка