1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Дослідження ймовірнісних методів формування нелінійих вузлів замін

Дослідження ймовірнісних методів формування нелінійих вузлів замін

Л.С. Сорока, О.О. Кузнецов, С.О. Ісаєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядується ймовірнісні методи формування нелінійних вузлів замін (S-блоків). Аналізується жадібний алгоритм і алгоритм гілок і меж пошуку S-блоків по множині сформованих функцій, проводяться експериментальні дослідження їх ефективності з урахуванням різних критеріїв стійкості S-блоків (нелінійності, автокореляції та алгебраїчної ступені). Наводяться теоретичні оцінки ефективності ймовірнісних методів, які зіставляються з отриманими експериментальними результатами досліджень.


Ключові слова: нелінійний вузол замін, побітовий метод формування S-блоків, бієктивність, нелінійність, автокореляція, алгебраїчна ступінь