1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Вибір шаблону проекту відновлення участка водовідводної мережі за різними критеріями

Вибір шаблону проекту відновлення участка водовідводної мережі за різними критеріями

Ф.А. Стоянов, О.В. Старкова, М.О. Цибинога, Д.О. Бондаренко
Анотації на мовах:

У статті представлено науково обґрунтований підхід до вибору шаблону проекту ремонтно-відновлювальних робіт на ділянці каналізаційного колектора. У якості критеріїв вибору виступають вартість та тривалість відновлення ділянки водовідвідної мережі. Запропоновано оптимізацію з урахуванням вказаних критеріїв, а також розв’язана задача двокритеріальної оптимізації.
Ключові слова: шаблон проекту, критерії вибору, система водовідведення